Extra checkout fields

När man checkar ut från shoppen så anger man normalt sina kontaktuppgifter - namn, epost och telefon, samt leveransadress dit varorna ska skickas. Om man behöver ha en separat fakturaadress eller lägga till några andra fält i formuläret än dessa så måste de först skapas, och det gör man här.

Skapa nya fält

Kryssa i Enable separate invoice address för att göra det möjligt för besökaren att fylla i en separat fakturaadress vid utcheckning. Tryck på New field för att lägga till ett nytt fält. Man kan lägga till så många man vill. Varje gång man trycker på New field läggs en ny rad till i tabellen.

Extra checkout fields new

Varje rad i tabellen har fem saker som kan anges.

 • Name
  Anger namnet på fältet som ska läggas till. Måste alltid anges. Om Type är Radio anger man flera rader med samma namn, men med olika Label och Value. De blir då en grupp radioknappar där endast ett alternativ går att välja.
 • Type
  Det finns fyra typer av fält som kan läggas till.
  • Text
   Textfält där besökaren skriver en text.
  • Checkbox
   Kryssruta med ett förinställt värde som skickas med i beställningen om den kryssas i.
  • Radio
   Grupp med knappar där endast ett alternativ kan väljas. Knappar i en grupp ska ha samma namn, men olika värden för Label och Value. Man kan ha flera olika grupper av radioknappar.
  • Select
   En meny med fler alternativ där man kan välja ett av dem. Fungerar ungefär på samma sätt som radioknappar.
 • Label
  Etiketten som visas vid fältet.
 • Value
  Det förinställda värdet som skickas med i beställningen. Om det är ett textfält kan besökaren ändra det till något annat.
 • Obl
  Anger om det ska vara obligatoriskt att fylla i värdet. Om det är ikryssat här och besökaren inte fyllt i eller valt ett värde, visas ett meddelande om att värdet saknas och besökaren kan inte gå vidare i utcheckningsprocessen.
Extra checkout fields text

Spara en rad i taget med Save. Ta bort en rad i taget med det röda krysset. Tryck på Clear all för att ta bort alla rader på en gång.

Exempel 1
Två extra obligatoriska textfält.

Extra checkout fields ex1

Nedan visas exempel 1 som det ser ut i kassan. Fälten i den blå arean är de extra. Besökaren har kryssat i så att en separat fakturaadress visas.

Extra checkout fields kassa 1

Exempel 2
Fyra extra fält, ett av varje typ. Genus bildar en grupp med tre alternativ, liksom ålder.

Extra checkout fields ex 2

Nedan visas exempel 2 som det ser ut vid checkout. Genom att ställa Shop mode till "No delivery address"Kontrollpanel -> Main -> Sites -> Site -> Options har leveransadressen avaktiverats. Här har användaren försökt att gå vidare utan att välja genus och ålder.

Extra checkout fields kassa 2
🙂