Extra checkout fields

När en besökare har handlat klart i shoppen och ska checka ut är det dags att fylla i kontaktuppgifter - beställarens namn, epost och telefon. Om det rör sig om en shop med fysiska varor (Shop address är Normal i Panel > Main > Sites > Options) behövs också en leveransadress dit varorna ska skickas. Kanske beställaren behöver ange en separat fakturaadress också. Bocka i så fall Enable separate invoice address. Om det inte finns en leveransadress så kan det inte heller finnas någon separat fakturaadress och då har kryssrutan ingen betydelse.

Enable invoice address

Beställaren kan nu välja att kryssa i Separat fakturaadress vid utcheckningen. De extra fälten för fakturaadressen viks ut och blir tillgängliga.

Checkout separate invoice
Andra fält

Tryck på New field för att lägga till ytterligare ett fält i formuläret.

New field

En ny rad läggs till där man fyller i och definierar det nya fältets egenskaper.

Save new field

Det finns fem saker som kan anges:

 • Name
  Anger namnet på fältet som ska läggas till. Måste alltid anges. Om Type är Radio anger man flera rader med fält som har samma namn, men olika Label och Value. De blir då en grupp radioknappar där endast ett alternativ går att välja.
 • Type
  Det finns fyra typer av fält som kan läggas till.
  • Text
   Textfält där besökaren skriver en text.
  • Checkbox
   Kryssruta med ett förinställt värde som skickas med i beställningen om den kryssas i.
  • Radio
   Grupp med knappar där endast ett alternativ kan väljas. Knappar i en grupp ska ha samma namn, men olika värden för Label och Value. Man kan ha flera olika grupper av radioknappar.
  • Select
   En meny med fler alternativ där man kan välja ett av dem. Fungerar ungefär på samma sätt som radioknappar, men med en meny istället för knappar.
 • Label
  Etiketten, texten som visas vid fältet.
 • Value
  Det förinställda värdet som skickas med i beställningen. Om det är ett textfält kan besökaren ändra det till något annat.
 • Obl
  Anger om det ska vara obligatoriskt att fylla i värdet. Om det är ikryssat här och besökaren inte fyllt i eller valt ett värde, visas ett meddelande om att värdet saknas och besökaren kan inte gå vidare i utcheckningsprocessen.

Spara en rad i taget med Save. Ta bort en rad i taget med det röda krysset eller tryck på Clear all för att ta bort alla rader på en gång. Man kan anpassa formuläret som man vill och lägga till så många olika fält man behöver av alla olika sorter. Alla de extra fälten hamnar tillsammans i en egen avdelning i formuläret vid utcheckningen och på fakturan.

Se exempel...

🙂