Fees

Med Fees kan man lägga till två extra avgifter.

  • Service fee
    En serviceavgift som alltid är lika stor för varje beställning.
  • Handling fee
    En hanteringsavgift för varje artikel i beställningen.

Man ställer även in vilken moms det ska vara på dessa. Priserna anges i vald valuta i Kontrollpanel -> Main -> Sites -> Site -> Options.

Fees

I exemplet ovan tas en serviceagift på 30 kr ut. Dessutom tas en avgift på 5 kr per artikel. Om beställningen innehåller 7 artiklar blir den 5 x 7 = 35 kr. Alltså tas totalt 65 kr ut i dessa avgifter.

🙂