Meta groups

Metagrupper är grupper av produktgrupper. De organiserar produktgrupperna för att göra det lättare för besökare att hitta rätt. Det är användbart när antalet produkter är stort. I mindre shoppar kanske det bara finns en enda metagrupp.

Minst en metagrupp

Innan någon produktgrupp kan skapas måste det finnas minst en metagrupp. I listan med metagrupper kan man se antalet produktgrupper inom parentes som varje metagrupp innehåller. Klicka på New metagroup för att skapa en ny.

Meta group list

Ett enkelt formulär öppnar sig och här kan man ge metagruppen ett namn, en bild och en beskrivning. Om man vill att metagruppens namn och beskrivning ska visas bockar man i rutan för det.

New meta group

Metagrupper som inte innehåller någon produktgrupp visas inte i shoppen. Produktgrupper som inte innehåller någon produkt visas inte heller, och även om en metagrupp innehåller produktgrupper så visas den inte om inte någon produktgrupp i den också innehåller någon produkt.

För att lägga in en ny produktgrupp i en metagrupp så trycker man först på pennan i listan med metagrupper för att redigera en av dem.

Edit meta group

Tryck sedan på New productgroup för att lägga in en ny produktgrupp i metagruppen.

New product group

Ett liknande formulär för den nya gruppen öppnas, med den skillnaden att här väljs också vilken metagrupp den ska tillhöra.

🙂