Orders

Det finns tre tabeller med beställningar. Färger markerar vilken av dessa man arbetar med.

  • Orders
    Aktuella beställningar som pågår, som ännu inte är åtgärdade eller som ännu inte är arkiverade.
  • Deleted orders
    Ofullständiga beställningar som aldrig skickats eller som är annullerade eller borttagna. Dessa sparas för att kunna kontrolleras om något fel skulle uppstå.
  • Filed orders
    En backup på klara och arkiverade beställningar. 

Det första man normalt ser när man går in på Orders är de aktuella beställningarna. Om man tidigare valt någon av de andra tabellerna så ser man den istället. På varje rad i tabellen finns en sammanfattning med beställningens id, ett kronologiskt nummer, beställarens för- och efternamn, epost, betalningsmetod, senast ändrad och nuvarande status. I surfplatte-läget och på en mobil finns inte alla dessa fält med i tabellens vy. Tryck någonstans på beställningens rad eller på pennan att se alla data som gäller för den.

Välj tabell

Överst finns menyn för att välja vilken av de tre tabellerna man vill arbeta med. När man arbetar med aktuella beställningar (Orders) finns också en kryssruta för att filtrera bort pågående beställningar som ännu inte är kompletta eller genomförda, men fortfarande är aktuella (med status NN).

Åtgärda beställningar

Gula rader är skickade (Ord, Rdy), men ännu inte åtgärdade eller markerade som klara. Betalningen kanske inte är genomförd, varor kanske ska packas och skickas eller någon annan åtgärd krävs innan beställningens status kan ändras till klar. Blåa rader är klara med status Completed (Cmp) och om de ännu inte är arkiverade kan de nu arkiveras.

Ta bort eller arkivera

Under Orders-tabellen finns möjlighet att processa alla beställningar som skett innan ett visst datum. Man kan antingen ta bort de ofullständiga, eller arkivera de som är klara. Vid borttagning flyttas beställningarna till Deleted Orders och vid arkivering till Filed Orders. När man tar bort en beställning som innehåller artiklar läggs artiklarna tillbaks till lagret.

Orders

Om Shop mode i Kontrollpanel -> Main -> Sites -> Site -> Options är inställd på "No prices" kan man se ännu en knapp här: "Set ordered as completed".

Shop options

Normalt kan man bara sätta en beställnings status till Cmp om den är betald och levererad, men om priser inte visas gör man det med den här knappen i stället.

Set ordered as completed
🙂