Order

Varje beställning har ett unikt id-nummer som visas överst i stor stil när man öppnat den. Om beställningen är genomförd får den även ett kronologiskt ordernummer som visar i vilken ordning beställningarna gjorts. Under dessa nummer kan man se beställarens namn om det finns något. Beställningen är indelad i flikar.

Beställningens flikar

Varje beställning innehåller en mängd uppgifter om beställare och beställda varor mm. Normalt behöver man inte ändra något, förutom på log-fliken, men administratörer kan korrigera alla värden utom valuta och betalningsmetod. Nya artiklar kan inte läggas till, men antalet befintliga kan ändras.

Order tabs
 • Data
  Generella data om själva beställningen.
 • Customer
  Beställarens kontaktuppgifter.
 • Cart
  Beställningens varukorg.
 • Invoice
  Beställningen som skickats till shopinnehavaren och till beställaren som bekräftelse. Den här fliken visas bara när man arbetar med aktuella beställningar (Orders), inte raderade eller arkiverade beställningar.
 • Log
  Loggade händelser och information om vad som skett med beställningen.

Uppdatera beställning

Under flikarna i en beställning finns knappar med kommandon för att utföra olika saker. Vilka knappar som visas beror på sammanhanget och vilken tabell man för tillfället arbetar med. Man kan bara göra ändringar i beställningar som ligger i Orders.

 • Orders
  • Re-send order mail
   Om beställningen är gjord, men ännu inte betalats, och om den kanske har ändrats på något sätt, kan man skicka om beställningen en gång till till shop-innehavaren. Inget bekräftelsemail skickas till beställaren.
  • Send delivered mail
   Ett leveransmail skickas till beställaren. Den här knappen syns bara om beställningen är betald och levererad och om inget leveransmail redan skickats.
  • Send reminder mail
   Knappen skickar en påminnelse till beställaren om beställningen inte betalats. Om Shop mode i Kontrollpanel -> Main -> Sites -> Site -> Options är inställd på "No prices", eller om beställningen redan är betald så finns inte den här knappen.
  • Delete order
   Om beställningen inte är skickad, betald eller levererad, eller om den är annullerad, så visas den här knappen och man kan ta bort beställningen, som då flyttas till Deleted orders. Om beställningen innehåller artiklar, så läggs de tillbaka till lagret och blir tillgängliga för köp igen.
  • File order
   Om beställningen är gjord och levererad samt om den är betald eller om Shop mode i Kontrollpanel -> Main -> Sites -> Site -> Options är inställd på "No prices", kan man arkivera beställningen, som då flyttas till Filed orders. Annars syns inte den här knappen.
  • Update order
   Uppdaterar alla ändringar i beställningen.
 • Filed orders
  • Unfile order
   Man kan "Avarkivera" en arkiverad beställning, dvs flytta tillbaka den från Filed orders till Orders. Det måste man göra om man t ex vill ändra något i den.
 • Deleted orders
  • Undelete order
   Om en beställning tagits bort så kan man ångra det genom den här knappen. Då flyttas den tillbaks från Deleted orders till Orders. Det förutsätter att alla artiklar i beställningen då finns tillgängliga i produktlagret, vilket inte alltid är fallet. Det kan ju vara så att någon annan beställt samma vara under tiden som beställningen varit borttagen och att lagret under tiden tagit slut. I det fallet får man ett meddelande om att det inte gick att genomföra.
  • Purge order
   Raderar beställningen definitivt.

Moms

Längst ned på sidan under alla flikar och knappar kan man alltid välja om moms ska inkluderas i priser, avgifter och summeringar. Om beställningen redan är momsfri spelar detta ingen roll.

Ink moms
🙂