Pay methods

När en besökare lagt varor i korgen och ska checka ut i kassan måste en betalningsmetod väljas.

Checkout

Beskrivningar

Vilka betalningsmetoder som finns i menyn beror på vilka som admin lagt in och vilka som är konfigurerade och klara att använda. Besökaren kan se alla aktuella betalningsmetoder och deras beskrivningar genom att trycka på "Betalningsmetod..." ovanför menyn.

Paymethod descriptions

Admin kan redigera dessa geom att trycka på pennan vid Edit pay methods. Då visas listan med alla betalningsmetoder, även de som inte är aktiva.

Paymethods

Ny betalningsmetod

Tryck på New paymethod för att lägga till en ny. Ett enkelt formulär för att skapa en ny betalningsmetod visas.

New paymethod

Betalningsmetoden läggs till i listan. Men för att den ska fungera krävs först att den implementeras och konfigureras, och det kräver som regel en del ganska komplicerad programmering. Olika betalningsbolag har oftast filer med deras API (Application Programming Interface) som man kan ladda ned och använda. I WebMan, version 20, finns för närvarande fyra betalningsmetoder implementerade: Bankgiro, Email order, Payson och Swish.

Aktivera betalningsmetoderna

När betalningsmetoderna är implementerade och klara för användning aktiveras/avaktiveras de genom att bocka i/ur dem i listan och sedan trycka på "Activate paymethods". Betalningsmetoder som ännu inte är implementerade filtreras bort i kassan vid check-out oavsett om de är aktiverade eller inte.

Redigera betalningsmetod

En betalningsmetod redigeras genom att trycka på pennan i listan.

Edit paymethod

Beskrivningstexten som skrivs här skickas med i alla beställningar som har den valda betalningsmetoden.

Paymethod email order
🙂