Products

I Products ser man en lista med alla produkter som finns i shoppens varulager. Produktlagret är globalt för alla webbplatser inom den aktuella databasen. Eftersom det kan finnas många produkter kan listan sorteras, filtreras och pagineras.

Product list

I listan finns produktens id, en tumnagelsbild om det finns någon, namn och modell samt de vanliga redigeringsikonerna. Produktens namn och modell definierar tillsammans produkten. Det kan finnas fler modeller med samma produktnamn, men kombinationen av produktnamn och modell måste vara unik. Siffran inom parentes efter produktens namn visar det totala antalet artiklar som finns i lagret för den produkten. Om kryssrutan är ikryssad är produkten publicerad i den aktuella webbplatsen. Tryck på "New product" för att lägga till en produkt.

New product

Här fyller man i produktens data. Den nya produkten måste ha ett namn och tillhöra en kategori. Fyll i formuläret och tryck på Save product. Produkten sparas och man kommer till redigeringsläget där man kan ställa in alla andra attribut och egenskaper som produkten kan ha förutom dess data.

Saved product

I det gröna fältet överst får vi först information om att produkten sparades och att en artikel automatiskt lades till och nu ligger i lagret. Artiklar i WebMan är de fysiska varorna som finns i lagret och en produkt kan inte köpas om den inte har en "Artikel".

Produktens redigeringsmeny

När man redigerar en produkt ser man alltid produktens id, namn och modell samt en förhandsvisningsbild (tumnagel) överst. Därefter finns en text-meny med länkar till olika avdelningar där man redigerar produktens olika attribut.

 • Data
  Under Data finns grundläggande data om produkten, samma som man fyller i när man skapar en ny produkt. Här laddas också produktens tumnagelsbild upp.
 • Properties
  Produktens egenskaper. Egenskaperna har 2 användningsområden. Dels visas egenskaperna i en tabell som produkfakta. Men egenskaper används även för att definiera artiklar, som måste ha unika egenskaper.
 • Articles
  Artiklar har en unik kombination av olika egenskaper. Alla artiklar måste ha lika många och samma typer av egenskaper fast med olika värden.
 • Images
  En produkt kan ha flera produktbilder, t ex olika vinklar, detaljer osv. Bilderna visas i ett bildspel. Produktbilder är inte samma sak som tumnagelsbilder (i Data). Det är en god idé att ha samma tumnagelsbild som den första bilden i bildspelet.
 • Productgroups
  Produkter kan godtyckligt sättas samman i grupper, som t ex kollektioner, användningsområden eller annat. Här bestämmer man vilka produktgrupper som produkten ska ingå i.
 • Related
  Produkter som är relaterade till den aktuella produkten. T ex Ficklampa - Batterier.
 • Symbols
  Olika symbolmärkningar som t ex certifieringar, varumärken etc.
 • Customergroups
  Tillgång till produkten kan begränsas till olika grupper av kunder.
 • Links
  Länkar till relaterad produktinformation.
 • Publish
  Om produkten är publicerad och i vilka webbplatser i så fall.
🙂