Articles

När man sparar en ny produkt skapas automatiskt även en artikel med 1 st i lagret, som man kan se i avdelningen Articles när man redigerar produkten.

Default article

Definiera artiklar

En artikel definieras som en unik kombination av en produkts egenskaper. Om det bara finns en artikel behöver den ingen egenskap, som i bilden ovan. Man skapar en ny artikel med knappen New Article. Men i exemplet ovan existerar redan en artikel utan egenskaper och om man vill lägga till flera artiklar måste man först ange vilka egenskaper som artiklarna ska ha. Tryck på pennan för att redigera artikeln och välj en egenskap att lägga till.

Update article

I exemplet ovan har vi nu gett artikeln ett annat namn, lagt in 10 st i lagret och lagt till egenskapen Storlek som fått värdet S. Uppdatera artikeln och skapa en ny, nu med storleken M. Fortsätt och lägg till artiklar med alla egenskaper som behövs. Nedan har vi skapat 4 artiklar med olika storlekar, namn och antal i lager.

Four articles

När man vill definiera en ny artikel med ytterligare en egenskap måste de existerande artiklarna först uppdateras med rätt antal egenskaper. Antalet artiklar multipliceras med så många egenskaper och värden som man ska kunna välja. Det kan snabbt bli en lång lista. I exemplet vill vi ha vår produkt i 4 storlekar i vardera 2 färger. 4 x 2 = 8 artiklar:

Eight articles

Om artikeln inte har något defierat eget namn används artikelns id som artikelns namn. Nu kan vi låta besökarna välja rätt artikel i shoppen. Men för att en besökare ska kunna beställa måste han/hon först välja alla egenskaper som är definierade artikeln, i exemplet alltså både storlek och färg:

Choose article

Olika sätt att skapa egenskaper

När en egenskap existerar kan vi definiera en artikel genom att välja den och ge den ett unikt värde, men om egenskapen vi vill använda inte finns kan vi skapa den här i avdelningen Articles på samma sätt som man kan skapa en ny egenskap i avdelningen Properties. Det är samma egenskaper som används i båda fallen. Men egenskaperna i avdelningen Properties är avsedda endast för visning medan egenskaperna i Articles används för att definiera artiklar och därför kan de ha helt olika värden. Under Kontrollpanel -> Apps -> Shop -> Properties finns en översikt över alla egenskaper i shoppen och här kan man se vilka som används. Där finns också ytterligare ett sätt att skapa och redigera egenskaper.

🙂