Articles

När man sparar en ny produkt skapas automatiskt även en ny artikel för produkten. Den har ännu inga egenskaper och det finns bara en av den i lagret. Gå till Articles i produktens redigeringsmeny för att se den. Artikeln får ett genererat namn och det är produktens id-nummer följt av ett bindestreck och ett artikelnummer. I bilden nedan heter artikeln "1-1" (produkt 1 - artikel 1).

First article
Artiklarnas egenskaper

En artikel definieras som en unik kombination av egenskaper som en produkt har. Om det bara finns en artikel behöver den ingen speciell egenskap, som i bilden ovan. Men om den har några egenskaper som kan variera så måste man skapa en artikel för varje kombination. Det kan t ex finnas Tshirts i olika färger (grön och svart) och i olika storlekar (XS-XL).

Redigera artikel

Tryck på pennan och börja med att lägga in egenskaperna för artikeln som redan finns. Överst kan man lägga till ett annat artikelnamn om man vill. Det blir i så fall det som senare visas i beställningar istället för det interna artikelnamnet. De egenskaper som finns tillgängliga att välja är de samma som finns i Properties och de skapas på samma sätt här som där, en egenskap per rad.

Edit first article

Välj de egenskaper som artikeln ska ha och fyll i deras värden. För varje artikel kan man också ändra hur många som finns i lager (In stock).

Edit first article 2

Uppdatera artikeln. Nu kan man se den i listan med produktens artiklar.

New article
Skapa ny artikel

Skapa en ny artikel med knappen New Article. Den nya artikeln, och alla andra artiklar av produkten ska nu ha samma egenskaper, fast med olika värden. Men om alla artiklar har en egenskap med samma värde t ex "Material: Bomull", så ska den egenskapen inte finnas med. Resultatet i det här exemplet blir: 2 färger x 5 storlekar = 10 olika artiklar.

Article list
Artiklarna i shoppen

När alla artiklar är definierade kan besökarna välja rätt artikel i shoppen. Om en besökare ska kunna beställa måste han/hon välja en av varje egenskap som är definierad, i exemplet alltså både färg och storlek.

Articles in shop
Egenskaper översikt

Under Panel > Apps > Shop > Properties finns en översikt över alla egenskaper i shoppen där kan man se vilka som används och var. Där finns också ytterligare ett sätt att skapa och redigera egenskaper.

🙂