Customergroups

Om man vill begränsa ett utbud till vissa kunder kan man använda sig av kundgrupper. En kundgrupp är en helt vanlig grupp av kontakter som skapas i Kontrollpanel -> User -> Groups. När man redigerar en grupp kan man se vilka produkter som bara medlemmar i den gruppen har tillgång till.

Edit group

En produkt kan ha vilka kundgrupper som helst aktiverade. Produkten visas då bara för inloggade användare som ingår i någon av dessa grupper och kan bara köpas av dem. Alla andra produkter som inte har någon kundgrupp visas som vanligt.

Customer groups

Bara guldkunder kan nu köpa tekannan.

🙂