Productgroups

Produkter kan grupperas för att underlätta för besökarna att hitta rätt. En produktgrupp kan heta vad som helst och innehålla hur många produkter som helst.

Meta group

Alla produktgrupper måste ingå en "Meta gruop", som delar in produktgrupperna själva i grupper om grupper. För att skapa en ny metagrupp går man till Kontrollpanel -> Apps -> Shop -> Meta groups.

En produkt kan ingå i hur många produktgrupper som helst. Man kan begränsa tillgången till en produktgrupp så att bara vissa användargrupper har tillgång till den. (Man kan även begränsa tillgång till varje produkt på samma sätt). För att lägga in en produkt i en produktgrupp måste produktgruppen först finnas. Den skapas i Kontrollpanel -> Apps -> Shop ->Product groups. När produkten sedan redigeras finns då produktgruppen tillgänglig. Välj i vilka produktgrupper som produkten ska ingå i avdelningen Productgroups. Metagruppen visas före de olika produktgruppernas namn i listan, Groups i exemplet nedan.

Select product groups

Gruppen, grupperna om det finns fler, visas nu på produktens sida i shoppen. Metagrupperna ser man inte här, bara som en länk i shoppens meny om det finns fler än en metagrupp.

Show productgroups
🙂