Publish

För att produkten ska visas måste den publiceras. Produkten kan publiceras i alla webbplatser som finns i databasen. I avdelningen publish väljer man vilka.

Publish

I listan med produkter i Kontrollpanel -> Apps -> Shop -> Products finns också en kolumn med kryssrutor där man kan publicera/avpublicera produkter i den aktuella webbplatsen.

Products published
🙂