Properties

Under properties hittar man en översikt över alla egenskaper som alla produkter kan ha i shoppen. Förutom egenskapernas id och namn kan man se hur många gånger de används och i vilka sammanhang.

  • In product
    Antal gånger som egenskapen används för att visa produktfakta.
  • In article
    Hur många gånger som egenskapen används för att definiera en artikel.

Egenskaper som används för att definiera artiklar kan inte tas bort, de måste finnas så länge det finns produkter som har artiklar där de används. Egenskaper som bara används för att visa information om produkter kan tas bort med det röda krysset. Produkter som inte används fyller ingen funktion och man kan ta bort alla dessa (där båda kolumner visar en nolla) på en gång med "Delete all not in use".

Product properties

När man trycker på ett namn i listan kan man redigera namnet, men man ser också alla produkter som använder egenskapen. En lista visar alla produkter som använder egenskapen för att visa produktfakta och en annan visar alla produkter som använder egenskapen för att definiera en artikel.

Edit property
🙂