Shipping fees

På den här sidan kan man göra en uppskattning av vad det kostar att skicka en försändelse. Sidan är uppdelad i två delar - dels generella kostnader, och dels kostnader som baseras på vikt. Alla priser för frakt anges i den valuta som är vald under Main currency i avdelningen Shop i Panel > Main > Sites > Options. De faktiska fraktkostnaderna beror på paketens vikt och storlek, samt vilka fraktbolag som används och vilka tariffer de har.

Generella kostnader

I den övre delen av sidan gör man generella inställningar som alltid gäller - oavsett vad som står i den nedre delen.

Shipping fees general
 • Minimum shipping fee
  Undre gräns för fraktkostnad, oavsett vikt. Fraktkostnaden understiger aldrig den här gränsen.
 • Free shipping limit
  En övre gräns där man kan erbjuda fri frakt. En nolla här betyder att det inte finns någon sådan gräns, att fraktkostnaden alltid tillkommer. Om beställningens totala kostnad överstiger den här gränsen blir fraktkostnaden noll. Sätt värdet till -1 om det alltid ska vara fraktfritt. 
 • Bulky fee
  Extra avgift för skrymmande paket. Olika fraktbolag har olika sätt att beräkna detta. Det här är en generell avgift som man tar ut om minst en av varorna i korgen är skrymmande, dvs om Bulky är ikryssad i Panel > Apps > Shop > Products > Data.
 • Vat for shipping
  Momssatsen för frakt. Kan också ställas in under avdelningen Shop i Panel > Main > Sites > Options.
 • Default packing material weight
  Ett generellt extra vikt-påslag för förpackningsmaterialet. Samma gäller för alla beställningar.
Kostnader baserat på vikt

Under Data i redigeringsmenyn för en produkt skriver man in produktens vikt. När en beställning skickas summeras alla vikter ihop, tillsammans med Default packing material weight enligt ovan, till den totala vikten för försändelsen. För att fraktkostnaderna ska överensstämma med fraktbolagens tariffer måste man ha skrivit in dessa tariffer i listan i den nedre delen på sidan. Skapa en ny rad med ett tryck på New row.

First row

Välj destination, fyll i vikt och avgift och spara sedan, en rad i taget.

Save first row
 • Destination
  Kostnaden för försändelser till olika regioner kan variera. På varje rad anges kostnaden för frakten till ett av dessa tre områden med försändelsens max-vikt angett i gram.
  • Domnestic
   Inrikes inom det land man befinner sig.
  • EU
   Inom europeiska unionen.
  • International
   Hela världen.
 • Max weight
  Försändelsens maximala vikt.
 • Fee
  Priset för en försändelse med en vikt som understiger Max weight.
Shipping fees list

I tabellen ovan kan man se att fraktkostnaden för ett inrikes paket som väger 600 gram blir 96 kr.

Domnestic

Om samma paket i stället skickas till ett annat EU-land kostar det 278 kr.

EU
🙂