Shipping fees

Kostnaden för frakt är svår att beräkna exakt. Eftersom det är komplicerat att räkna ut den kan man göra en förenklad uppskattning. I WebMan kan varornas vikt användas för det. Det finns dessutom ytterligare några inställningar som påverkar frakten. Dessa har högre prioritet än konstnaderna som baseras på vikterna i tabellen längre ned. Priserna anges i den valuta som är vald i Kontrollpanel -> Main -> Sites -> Site -> Options

Shipping fees
 • Minimum shipping fee
  Undre gräns för fraktkostnaden oavsett vikt, angett i den aktuella valutan.
 • Free shipping limit
  Övre gräns för varornas totala kostnad när beställningen ska levereras fraktfritt. Angett i den aktuella valutan. Noll betyder ingen gräns, att fraktkostnaden alltid tillkommer. Sätt värdet till 1 om det alltid ska vara fraktfritt.
 • Bulky Fee
  Extra avgift för skrymmande paket, angiven i den aktuella valutan. Ett paket räknas som skrymmande om någon av varorna i beställningen är markerade som "Bulky", skrymmande.
 • Vat for shipping
  Moms på fraktkostnaden i procent.
 • Default packing material weight
  En grov, genomsnittlig uppskattning av emballagens vikt i gram, som läggs till varornas vikt vid beräkningen. Samma gäller för alla beställningar.

Det är valfritt att använda alla kombinationer av de här inställningarna. Längre ned under Update-knappen kommer sedan tabellen som anger fraktkostnaden baserat på den totala vikten av alla produkter i varje beställning. Det finns tre destinationsområden att välja mellan.

 • Domnestic
  Inrikes inom det land man befinner sig.
 • Eu
  Inom europeiska unionen.
 • International
  Hela världen.

Varje rad i tabellen anger kostnaden för frakten till ett av dessa tre områden med försändelsens max-vikt angett i gram. Från början är den här tabellen tom, man får själv lägga till varje rad manuellt. Det är upp till shopinnehavaren att hålla den här tabellen uppdaterad och hur noggrann den ska vara. Det kan skilja mycket i kostnad mellan olika leverantörer, destinationer mm. Lägg till en ny rad genom att trycka på New row.

New freight row

En ny rad lägg till. Varje rad sparas individuellt. Med det oranga krysset ångrar man sig och med det röda tar man bort en rad.

New freight row 2
🙂