Databases

Databaserna i WebMan är vitala. Förutom externa, länkade filer lagrar de allt som finns på webbplatserna och därför är det viktigt att de är korrekt uppbyggda och skyddade mot olyckor och hot.

Databases

Domäner

Så här funkar det: Varje databas kopplas till något eller några domännamn. Dessa kopplingar görs i WebMans huvuddatabas (Main database), som är spindeln i nätet och fördelar inkommande domänförfrågningar till de övriga databaserna. Användarnamn och lösenord för databaserna kan också lagras här, men det beror på webbhotellets konfiguration och vad som behövs. När domännamnet hittats i huvuddatabasen skickas förfrågan vidare till rätt databas som sedan tar hand om den och väljer ut rätt webbplats och webbsida.

Superadmin installerar

Installation och administration av databaser och domäner görs huvudsakligen endast av den som har tillgång till dem på webbhotellets server, en "Superadmin". Normalt installerar Superadmin alla databaser med hjälp av applikationen phpMyAdmin som alla webbhotell tillhandahåller. I WebMan registreras sedan vilka databaser som finns och vilka domäner de ska kopplas till. Kopplingarna är interna i WebMan och förutom dem så måste Superadmin också se till att alla databaser och domäner är korrekt installerade på webbhotellets server, att alla domännamn har samma dokument-rot i webbhotellets konfiguration och pekar till samma filer i WebMan.

Redigera kopplingar

En ny databas läggs till med New database. Därefter kan den redigeras och domännamn kan kopplas till den. Databasen måste vara installerad (t ex med phpMyAdmin) på servern. Tryck på pennan för att redigera databasen. Ange databasens namn och användarnamn, och skriv en kort beskrivning av databasen. Bestäm sedan vilka domäner som ska använda databasen. Listan med domäner är dynamisk. Lägg till och ta bort så många rader med domäner som behövs med New row och det röda krysset. Knappen Remove tar bort databasen och alla domäner. Själva databasen raderas inte men alla domänkopplingar försvinner och webbplatserna kommer inte längre att visas. Tryck på Update när redigeringen är klar.

Domains

Säkerhetskopiera databaser

Man kan enkelt spara och ladda hem en säkerhetskopia av en databas. Men för säkerhetens skull kan man bara ladda ned de databaser där man är registrerad som administratör. En aktiv nedladdningsikon i listan med databaser indikerar vilka det gäller. Man skulle kunna tro att dessa databaser är jättestora filer eftersom de kan innehålla många stora webbplatser, men de är små och går snabbt att ladda ned, eftersom de endast innehåller text. Bilder, ljud och andra typer av filer som tar upp stor plats lagras på annat sätt. Superadmin kan ladda ned en kopia på alla databaser på en gång med Download all. Förutom att ladda hem databaserna manuellt på den här sidan sparas regelbundet även en backup av alla databaser på servern.

🙂