Spamfilter

Det inbyggda spamfiltret innehåller en lista med ord och fraser som inte tillåts i några formulär på webbplatserna. Det finns en mängd formulär i alla webbplatser som detta gäller för, t ex loginsidor, kontakt-formulär, kommentarer och annat. Listan med spamfraser kan filtreras och sorteras och är paginerad. Nya fraser skrivs in manuellt. Om en del av en fras redan finns eller ingår som en del i en redan registrerad fras behöver ordet/frasen inte registreras på nytt. Endast den minsta gemensamma nämnaren behöver registreras, eftersom den även blockerar de längre fraser som innehåller den. För att listan inte ska bli för lång och innehålla en massa onödiga dubbletter kan man optimera den genom att trycka på "Optimize".

Spam word

Spamstatistik

I listan kan man se när spamordet lades in och om det uppdaterats. Vidare kan man se när senaste försöket att använda det inträffade samt hur många gånger. Sortera på Count för att se vilka ord som används mest.

Spam list

Exportera

Listan med spamfraser är global och gäller för alla webbplatser i alla databaser i WebMan. Man kan exportera spamlistan till en databasfil om man skulle vilja importera den till någon annan WebMan-installation.

Allt går inte att stoppa

All spam kan inte stoppas. Robotar som försöker skicka innehåll med slumpmässig jibberisch är t ex svårstoppade, men detta enkla filter gör ändå ett förvånansvärt bra jobb. Slinker det igenom något kan man alltid lägga till ett ord i listan som hindrar att det händer fler gånger. WebMans spamordslista har uppdaterats på det sättet sedan första gästboken år 2004 och för närvarande finns ca 600 spamord/fraser i listan.

🙂