Templates

Mallar (eng Templates) är en central komponent i WebMan. De bestämmer inte bara layout, de styr vilka moduler och appar som finns på sidorna och vad man kan göra med dem. Mallarna visas inuti webbplatsens skin och de är designade med olika områden för text, bild och annat. Varje sida använder bara en mall, men en mall kan användas av många sidor. Alla mallar har inställningar som kan justeras och påverkar då alla sidor som använder dem.

Aktiva mallar

I Kontrollpanelen > Global > Templates ser man en lista med alla mallar som finns tillgängliga. Kryssa i kryssrutan till höger för att aktivera mallen. Tryck på mallens namn i listan för att fälla ut och se en förhandsvisning av mallens standardlayout samt en kort beskrivning. Tryck på pennan för att redigera mallens inställningar. Under rutan med mallens alla flikar och inställningar kan man då se en lista med de sidor som för närvarande använder den. När en mall används av någon sida kan den inte avaktiveras.

Templates 1

Mallarnas inställningar

Inställningar kan göras på flera nivåer, dels generella som gäller för alla sidor på webbplatsen, dels mer specifika som gäller för alla sidor som har en viss mall och slutligen även inställningar för varje individuell sida. Mallarnas inställningar övertrumfar inställningar som gjorts på hela webbplatsen och kan i sin tur också övertrumfas av inställningar för varje individuell sida.

Templates 2

Mallarnas inställningar under fliken Settings kan du se här (på undersidorna till den här sidan). Alla andra mallinställningarna på de övriga flikarna är desamma som inställningarna för de sidor som använder mallarna, se Panel > Main > Pages > Page.

Globala data

Det är möjligt att dela vissa data mellan sidor och webbplatser. På inställningarna för sidor som har en mall där globala data är möjliga finns radioknappar med alternativ för det, när man redigerar sidans egenskaper. Det kan finnas sidor med samma mall som har globala data eller inte, men alla sidor som har globala data aktiverade delar på samma data/media. Se Panel > Main > Pages > Page.

🙂