Templates

Mallar (eng Templates) är centrala för hur webbsidor beter sig, vad som finns på dem och vad man kan göra med dem. Mallarna styr layouten inuti webbplatsernas Skin. Olika områden i mallarna används för text, bild eller annat, t ex moduler och appar. Alla mallar har egna inställningar som kan justeras och påverkar då alla sidor som använder dem i den aktuella webbplatsen.

Webbdesignerns ansvar

Mallarna i WebMan består av PHP-kod som webbdesignern skapar och laddar upp. Mallfilerna är globala, dvs de är samma för alla webbplatser i alla databaser, men olika mallar kan användas på varje webbplats. På Templates-sidan ser man en lista med alla mallar som finns tillgängliga. Tryck på namnet i listan för att fälla ut mallen och se en förenklad förhandsvisning samt en kort beskrivning av mallens innehåll.

Templates 1

Lägga till nya mallar

När webbdesignern skapat och laddat upp en mall med tillhörande förhandsbild hamnar den automatiskt i listan med mallar, men för att den ska vara tillgänglig och kunna väljas måste den också aktiveras. Bocka i kryssrutan för att göra det.

Ta bort mallar

Om en mall tas bort från servern försvinner den ifrån listan med mallar såvida den inte används av någon sida. Om den tas bort ändå visas felmeddelanden i rött om att mallen saknas och sidorna som använde mallen kommer inte att fungera. Därför ska man kontrollera och se till att inga sidor använder den innan man tar bort den. Öppna upp mallen och titta underst.

No page is using template

Inställningar

Tryck på pennan till höger för att redigera mallens inställningar. Mallens inställningar är uppdelade på flikar. De fyra flikar som alla mallar har är:

 • Settings
  Specifika inställningar bara för just den aktuella mallen.
 • Background
  Generella inställningar för hur bakgrunderna ser ut på sidor som använder mallen.
 • Content
  Generella inställningar för hur innehåll visas på sidor med den aktuella mallen. Innehållet ligger i boxar, vars "look and feel" påverkas av de här inställningarna.
 • Extra settings
  Extra, customiserade inställningar som varierar från mall till mall. Kan också vara generella inställningar från webbplatsnivå som ska ha andra värden i den aktuella mallen.

Därutöver kan det finnas ytterligare två generella flikar:

 • Comments
  Om kommentarer är möjliga i mallen visas en flik med inställningar för dessa.
 • Carousel
  Om mallen innehåller ett generellt bildspel visas fliken med inställningar för det.
Templates 2

Sidor som använder mallen

Längst ner innan Reset och Update-knapparna finns en lista på alla sidor som använder den aktuella mallen. Man kan se sidornas id, namn, permalink och om de är publicerade. Högerpilen är en genväg direkt till sidan och pennan tar dig direkt till sidans egenskaper. Om mallen används av någon sida på en annan webbplats visas en länk dit istället. När en mall används av någon sida kan den inte avaktiveras eller tas bort från listan med mallar.

Mallarnas variabler

Vilka inställningar som kan göras varierar och beror på mallen. Inställningarnas namn är ofta självförklarande och om man rullar över (dator) eller trycker på namnet (i hjälpläge) kan man se en lite mer utförligare förklaring.

Settings

Accounts
Blog
Calendar
FAQs
Files
Gallery
Landing3
Latest updates
Links
Mailform
Orderform
Page
Projects
Scripts
Search
Setlists
Shop
Sitemap
Start
Subscribe
Users

Background

 • Background image
  Ladda upp och välj bakgrundsbild.
 • Background repeat
  Avgör om vald bakgrundsbild ska repeteras i x- resp y-led eller inte.
 • Background attachment
  Avgör om bakgrundsbilden ska scrolla med eller ligga still.
 • Horizontal position
  Bakgrundbildens horisontella position.
 • Vertical position
  Bakgrundsbildens vertikala position.
 • Background size
  Bakgrundsbildens storlek (cover för att täcka hela ytan).
 • Background color
  Färg bakom partiell eller saknad bakgrundsbild.
 • Page background color
  Färg på sidytans bakgrund.
 • Page shadow
  Skugga på sidorna om sidytan.

Content

 • Box background
  Färg eller toning i innehållsboxar. Skapas med background designer.
 • Text color
  Färg på text i innehållsboxar.
 • Link color
  Färg på länkar i innehållsboxar.
 • Box opacity
  Innehållsboxarnas genomskinlighet.
 • Box height
  Normalt sett anpassas boxarnas höjd efter hur stor plats innehållet i dem tar. Här kan man ställa en fast höjd. Om innehållet är större visas rullningslister i de boxar som behöver det.
 • Corner radius
  Hur mycket hörnen på boxarna ska rundas.
 • Shadow
  Skuggor bakom boxarna. Skapas med shadow creator.
 • Top marginal desktop
  Toppmarginal i desktop läge.
 • Top marginal mobile
  Toppmarginal i mobilläge.
 • Animation
  På eller av.
 • Animation speed
  Hastighet för boxarnas animationer.
 • Animation distance
  Avstånd som boxarna förflyttas vid animationer.
 • Animation interval
  Tid mellan de olika boxarnas animationer.
 • Animation direction
  Åt vilket håll boxarna animeras.
 • Page image animation
  Vilken sorts animation som sid-bilderna animeras med (parallellt med boxarnas animationer).

Comments

 • Max comments
  Max antal kommentarer besökare får göra per session
 • Max user comments
  Max antal kommentarer inloggade användare får göra per session
 • Moderate user comments
  Kommentarer från besökare modereras alltid. Här bestämmer man om kommentarer från inloggade användare också ska modereras.
 • Comment moderator
  Epost-adress till moderatorn
 • Allow comment replies
  Tillåt att besvara kommentarer. Bildar då en commentartråd med den ursprungliga kommentaren först.
 • Comments pagesize
  Antal kommentarer att visa per "omgång". Nästa omgång visas genom att trycka på en länk undertill.
 • Default comment emojis
  Man kan skriva emojis i kommentarfälten. Här är unicode-värdena för de föriställda emojisymbolerna som kan väljas direkt genom ett tryck.

Carousel

 • Show carousel
  Visa bildspel eller inte
 • Carousel height
  Bildspelet fyller ut hela sidans bredd. Här ställer man in höjden. När bilder till bildspelet laddas upp skalas de om/beskärs till maximal bredd (oftast 1200px) och den här höjden, så attalla bilder i bildspelet är lika stora.
 • Transition type
  Övergångseffekt mellan bilderna i bildspelet (fade/slide).
 • Transition duration
  Hur lång tid övergångseffekten varar (ms).
 • Transition interval
  Hur lång tid bilderna ligger innan nästa.
 • Display controls
  Visar pilar och indikatorer för manuell kontroll av bildspelet. 

Extra settings

Här kan variabler ställas in manuellt. Tryck på New setting för att lägga till en ny rad med variabelnamn till vänster och värdet till höger. Ångra eller ta bort med det röda krysset.

Extra settings

Globala data

Det är möjligt att dela vissa data mellan sidor och webbplatser. På sidor som har en mall där globala data är möjliga finns radioknappar med alternativ för det, när man redigerar sidans egenskaper. Det kan finnas sidor med samma mall som har globala data eller inte, men alla som har globala data aktiverat delar på samma data.

Page properties
🙂