Calendar

Beskrivning

Mall för appen Calendar, en sökbar kalender med individuella inmatningar för alla användare. List- eller kalendervy. Inmatningar kan publiceras eller vara privata.

Kommentarer: Nej
Bildspel: Nej
Globala data: Ja

Inställningar

 • Sidstorlek
  Förinställt antal inmatningar på varje sida i list-vy.
 • Visa ägare
  Visa ägare för publicerade inmatningar.
 • Förintälld vy
  Lista eller kalender.
 • Crumbs
  Visa sökväg med navigation överst.
 • Kolumnlayout
  Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
 • Brytpunkt
  Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
 • Visa undermeny
  Visa undermeny.
 • Paginatorposition
  Var paginatorn visas (överst, underst, både och).
🙂