Files

Beskrivning

Mall för appen Files, ett filarkiv av uppladdade filer. Olika filer på varje sida. Automatiskt genererade ikoner. Filer kan laddas ned individuellt eller alla på en gång som en komprimerad zipfil. Fullständig möjlighet att skydda filerna och begränsa rättigheterna för nedladdning till behöriga användargrupper.

Kommentarer: Ja
Bildspel: Nej
Globala data: Ja

Inställningar

 • Kolumnlayout
  Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
 • Brytpunkt
  Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
 • Förintälld vy
  Ikoner eller lista.
 • Visa ikon/list-vy
  Visa/dölj väljare för ikon/list-vy.
 • Länkar för nedladdning
  Visa/dölj länkar för nedladdning.
 • Ikonstorlek
  Förinställd storlek på filikoner.
 • Synkronisera filer
  Synkronisera filer och databas genom att automatiskt ta bort filer eller fildata i databasen om någondera skulle saknas. Varning, kan resultera i oönskade raderingar.
 • Crumbs
  Visa sökväg med navigation överst.
 • Visa undermeny
  Visa undermeny.
🙂