Links

Beskrivning

Mall för appen Links, med sökbara, personliga länkarkiv för varje användare. Länkar kan vara publicerade eller privata. Länkarna testas regelbundet och döljs tillfälligt om de inte fungerar. Länkar som inte fungerar efter flera tester tas bort automatiskt.

Kommentarer: Ja
Bildspel: Nej
Globala data: Ja

Inställningar

 • Sidstorlek
  Förinställt antal länkar på varje sida.
 • Visa ägare
  Visa ägare för publicerade länkar.
 • Crumbs
  Visa sökväg med navigation överst.
 • Kolumnlayout
  Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
 • Brytpunkt
  Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
 • Paginatorposition
  Var paginatorn visas (överst, underst, både och).
 • Visa undermeny
  Visa undermeny.
🙂