Page

Beskrivning

Mall för sida med variabla kolumn- och animationsmöjligheter. Valfrihet att välja bildspel överst och kommentarfält underst. Valfria kolumner med audio, video och blogrubriker. Det här är den mall som nya sidor automatiskt får.

Kommentarer: Ja
Bildspel: Ja
Globala data: Ja

Inställningar

 • Kolumnlayout
  Layout för 1, 2, 3 eller 4 kolumner, olika layout och bredd.
 • Brytpunkt
  Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
 • Rubriker
  Om rubriker med länkar till bloggsidor ska finnas och i så fall i vilken kolumn.
 • Bloggsida
  Vilken bloggsida som bloggrubriker ska hämtas från (0 = alla).
 • Antal rubriker
  Antal bloggrubriker att visa.
 • Bloggbilder
  Om bloggbilder ska visas vid bloggrubriker.
 • Audio
  Om audio ska finnas och i så fall i vilken kolumn.
 • Video
  Om video ska finnas och i så fall i vilken kolumn.
 • Extra content
  Om fält med extra innehåll ska visas upptill i layouten.
 • Crumbs
  Visa sökväg med navigation överst.
 • Visa undermeny
  Visa undermeny.
🙂