Sitemap template Sitemap

Beskrivning

Mall för sida med en översikt över alla sidor i webbplatsen. Sidorna visas i en lista med indrag till vänster för undersidor och ytterligare indrag för undersidor till undersidorna osv.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Sitemap: Webbplatskarta över webbplatsen (i den bredaste kolumnen)
Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Sitemap settings

 • Column layout
  Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
 • Breakpoint
  Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
 • Show crumbs
  Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
 • Show submenu
  Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: Panel > Main > Pages > Page.

🙂