Start

Beskrivning

Mall för enkel startsida med modul för senaste blogginlägg.

Kommentarer: Nej
Bildspel: Nej
Globala data: Nej

Inställningar

  • Antal inlägg
    Antal senaste blogginlägg att visa.
  • Bloggbilder
    Om bloggbilder ska visas vid blogginläggen.
  • Max antal tecken
    Max antal tecken att visa från blogginläggen.
🙂