Users

Beskrivning

Mall för en sida som visar ett urval av kontakter ur kontaktregistret. Baserat på användartyp, t ex "kund", som visar en lista med alla kunder, deras kontaktuppgifter och profilbilder.

Kommentarer: Nej
Bildspel: Nej
Globala data: Nej

Inställningar

 • Användartyp (roll)
  Vilken typ av användare som ska visas.
 • Crumbs
  Visa sökväg med navigation överst.
 • Kolumnlayout
  Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
 • Brytpunkt
  Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
 • Visa undermeny
  Visa undermeny.
🙂