Translations

Innehållet i alla webbplatser kan skrivas i vilket språk som helst, men besökare interagerar ofta med själva systemet i WebMan i form av knappar, dialogrutor, formulär, meddelanden etc. Dessa saker måste också visas på webbplatsens språk. På en svensk webbplats ska det t ex stå "Namn" när man uppmanas att fylla i sitt namn, medan det ska stå "Name" på en engelsk, det ska stå "Tack för din beställning" på svenska men det ska stå 感谢您的订单 på kinesiska. På sidan Translations sker översättningarna för dessa systemelement.

Translations

Man kan exportera och ladda ned hela tabellen med översättningar för vidare bearbetning och import till något annat system.

Så funkar det

Översättningstabellen i Translations innehåller översättningar i alla tillgängliga språk. När en sida visas så byts alla nyckelfraser ut till den aktuella översättningen i tabellen. Om webbplatsens språk ändras så ändras alla översättningar i ett enda svep. Och om någon översättning inte är fullständig så visas den engelska nyckelfrasen där översättningen saknas.

Engelska nyckelord

Rent tekniskt söker WebMan igenom alla källkodsfiler efter engelska nyckelfraser och sparar dem i en tabell i databasen. Detta görs bara en gång eller vid en uppdatering när huvudadministratören så önskar. I en konfigurationsfil bestäms sedan alla språk som systemet kan ha och utifrån dem så väljs sedan det språk som varje webbplats ska ha i Panel > Sites > Site > Options. Tabellen i Translations har ett enkelt filter, är paginerad och kan sorteras (vilket gör att man lätt kan hitta fraser som ännu inte översatts korrekt).

Nytt språk

Det är mycket enkelt för Superadmin att lägga till ett nytt språk. Allt som behövs är att ändra en rad i konfigurationsfilen och lägga till ett fält i Main-databasens översättningstabell om språket inte redan finns definierat där. Sedan behöver man så klart göra alla översättningar, förstås. Det finns drygt 400 nyckelfraser i systemet.

Systemets språk

Översättningarna som finns i Translations gäller endast för element i WebMan som visas för vanliga besökare, som knappar, formulärfält, dialogrutor eller liknande, inte själva innehållet på sidorna. All administration sker däremot alltid på engelska.

🙂