Housekeeping

Här finns några administrationssidor som hjälper till att hålla ordning bland filer och databaser. Genom att trimma systemet går det snabbare och med färre problem. Man kan kontrollera att filnamn i systemet inte har konstiga tecken och att länkar fungerar. Man kan också rensa bort gammalt inneåll genom att ta bort onödiga återställningsbackuper och kontrollera att filer och databaser är synkroniserade.

Housekeeping

🙂