Check content links

Check content links är en sida som automatiskt samlar in alla länkar som finns i innehållet på alla sidor i den aktuella webbplatsen. Det gäller inte länkar i menysystemet eller på WebMans administrationssidor, bara länkar som läggs in i innehållet när det redigeras. Varje länk kontrolleras så att dess mål verkligen existerar och ger ett svar tillbaka. Om länken inte fungerar visas den in i en lista så att man kan gå till sidan där den finns och rätta till felet om det behövs.

Suspicious links

Testa fler gånger

Det kan finnas många orsaker till att en länk inte fungerar. En länk kan t ex vara tillfälligt bruten pga nätverksfel, serverfel eller annat. Listan visar därför "misstänkta" länkar som bör undersökas, men som ändå kanske är korrekta och bara inte fungerar vid själva testningstillfället. Man kan trycka på Refresh för att göra en ny kontroll för att se om så är fallet.

🙂