Syncronize content images

På den här sidan kan man se om det saknas bilder i något innehåll eller om det finns bilder i mediebiblioteket som inte används. Den gäller allt innehåll som producerats på alla sidor i alla webbplatser i den aktuella databasen. Men det gäller bara bilderna i mediabiblioteket, inte bilder som laddas upp direkt via WebMans mallar (Blog images, Gallery images, Page images, Slide images, Shop images etc).

Syncronize content images

Så funkar det

Allt innehåll söks igenom efter alla img-taggar som refererar till bilder. De jämförs sedan med alla bildfiler som hittas i mediabiblioteket. Skulle någon bild saknas visas den i en lista (Missing images) med namn och länk till platsen där den saknas, så att man kan korrigera felet direkt. Om det finns bilder som inte används av något innehåll visas även de i en lista (Orphant images) med namn och länk, så att man kan titta på bilden för att avgöra vad man ska göra med den.

🙂