Main

Under fliken Main finns tre av de viktigaste och huvudsakliga administrationssidorna:

Main

  • Sites
    Hanterar webbplatserna i den aktuella databasen.
  • Pages
    Med Pages byggs sidornas struktur i den aktuella webbplatsen.
  • Userfiles
    En länk till filerna i mediebiblioteket.
🙂