Pages

Pages är platsen där webbsidor skapas, tas bort och organiseras. Den visar en lista av sidor och undersidor i en trädstruktur, där undersidor har indrag i olika nivåer. Man kan "vika ut" hela trädet genom att trycka på plusrutan uppe till vänster och fälla ihop det igen med minustecknet. Man kan även vika ut delar av trädet genom att trycka på en sidas namn i listan. Om sidan har undersidor visas de då med ett indrag i den ordning de förekommer i menyerna. Ett fält för att skapa en ny sida (New page) visas alltid på den nivå man är.

Pages

Skapa nya sidor

Menysystemet är uppbyggt av toppsidor, som ligger på översta nivån och andra sidor som alltid är en undersida till någon annan sida. För att skapa en ny toppsida ser man först till att trädet är stängt (tryck på minus). Längst ner finns då ett fält där det står "New top page". Skriv in namnet som sidan ska ha och tryck på Save. För att skapa andra sidor som inte är topp-sidor trycker man på den sida som ska ha en ny undersida. Då visas den sidans alla undersidor och längst ner under dessa finns då ett fält där det står "New page". Skriv namnet på den nya sidan och spara. Nya sidor har inget innehåll och de är inte publicerade. De får alla samma standard-mall (Page) och de hamnar alltid sist på den nivå där de skapades. Sidans plats och mall kan lätt bytas efter att sidan skapats.

Ändra ordningen

Sidornas ordning kan ändras inom samma undernivå genom att trycka på pilarna till vänster eller genom att dra och släppa dem (ej mobil). Men för att flytta en sida så att den ligger på en annan plats som undersida till någon annan sida, en annan "förälder-sida", måste man öppna sidans egenskaper genom att trycka på pennan och sedan välja var sidan ska ligga vid Parent.

Ikonerna till höger

I listan med sidor finns några ikoner:

Länk
Link En genväg direkt till sidan utan att gå via menyn.

Kommentarer
Det finns en liten pratbubbla för att ställa in om det ska gå att skriva kommenter på sidorna. En modul för kommentarer måste finnas i sidans mall för att detta ska fungera.
All All - alla kan kommentera.
Users Users - alla som är inloggade kan kommentera.
Groups Groups - alla som tillhör någon grupp med access kan kommentera.
None None - ingen kan kommentera.
Tryck på ikonen för att rotera mellan de fyra olika lägena. Alla sidor kan få samma inställningar för kommentarer på en gång genom att trycka i kolumnens huvud.

Like
Likeable En aktiverad tumme betyder att sidan kan "lajkas" av besökarna.
Not likeable När tummen är inaktiverad kan de inte det.
Tryck på tummen för att växla mellan lägena. Alla sidor kan göras likeable på en gång genom att trycka i kolumnens huvud.

Publicerad
Kryssrutan har fyra lägen:
Not published Sidan är inte publicerad.
Group hidden Sidan är publicerad för grupper och dold för andra.
Group Sidan är endast publicerad för grupper, men visas i menyn.
Published Sidan är publicerad för alla.
Tryck på kryssrutan för att växla mellan de fyra lägena. Alla sidor kan publiceras/avpubliceras på en gång genom att trycka i kolumnens huvud. Webbplatsens förinställda startsida (default page) kan inte avpubliceras.

Redigera
Edit Öppnar sidans egenskaper för redigering.

Delete
Delete Genom att trycka på det röda krysset raderas sidan.
OBS! Allt innehåll på sidan, alla undersidor till den och allt innehåll på dessa tas också bort! Detta kan inte ångras! Här ska man vara säker och därför får man dubbla varningar här innan sidan slutligen tas bort.

🙂