Carousel

I några mallar finns ett område där det ligger ett bildspel med bilder som man kan ladda upp. Bilderna växlar automatiskt på en visst sätt efter en viss tid. Om en sida använder en sådan mall så finns det en flik med namnet Carousel där man kan ställa in hur bildspelet ska bete sig.

Advanced carousel settings

 • Show carousel
  Avgör om bildspelet ska visas.
 • Carousel height
  Bilderna beskärs automatiskt när de laddas upp så att de blir lika stora. Här ställer man in höjden på bilderna. Bredden blir automatiskt den maximalt tillåtna.
 • Transition type
  Vilken sorts bildspelseffekt som används, toning eller glidning.
 • Transition duration
  Hur lång tid själva övergångseffekten (toningen, glidningen) ska ta (ms).
 • Transition interval
  Hur lång tid varje bild ska ligga innan nästa kommer (ms).
 • Display controls
  Bestämmer om kontrollelement, pilar och indikatorer (för att manuellt styra bildspelet) ska synas. Användare kan styra bildspelet även om dessa inte visas.
🙂