Comments

Normalt har man inte ett kommentarfält helt öppet utan att moderera innehållet. Inställningar för hur kommentarer hanteras kan göras på webbplatsnivå, på mall-nivå eller som här på sid-nivå. Tryck på Avancerat för att visa sidans inställningar och välj sedan fliken Comments.

Advanced comment settings

 • Max comments
  Maximalt antal tillåtna kommentarer som en besökare kan göra per session.
 • Max user comments
  Det maximala antalet kommentarer som en inloggad användare kan göra.
 • Moderate user comments
  Avgör om inskickade kommentarer ska visas direkt eller om de måste godkännas/ändras av en moderator först.
 • Comment moderator
  Den epost-adress dit kommentarer skickas för att kontrolleras innan de publiceras. Välj mellan de tre e-postadresser som definierats i Kontrollpanel -> Main -> Sites (Site email, Contact email eller Admin email).
 • Allow comments reply
  Bestämmer om det ska vara möjligt att svara på kommentarerna.
 • Comments pagesize
  Antalet kommentarer på toppnivå (gäller ej svar) per sida som ska visas. Om det finns fler kommentarer, så kan man se nästa genom att trycka på en länk (Visa nästa) längst ned.
 • Default comment emojis
  En kommaseparerad lista med några emojis i unicode-form (se https://www.w3schools.com/charsets/ref_emoji.asp). Det är de förinställda emojisarna som en användare kan klicka på för att infoga i sin kommentar.
🙂