Content

På liknande sätt som under fliken Background kan man under fliken Content styra designen på innehållets alla olika delar på sidan. Hur många delar som det rör sig om beror på sidans mall, men också på inställningen för kolumnernas layout under fliken Settings. Man kan ställa in bakgrundsfärger, opacitet mm i rutorna med innehåll. Alla rutor, "boxar", med innehåll får samma utseende.

Advanced content settings

 • Box background
  Ett tryck på Create vid Box background color öppnar upp "Background designer", som är ett verktyg för att skapa färgtoningar av olika slag. Se Kontrollpanel -> Tools -> Background designer för mer info om hur den fungerar. När man använt Background designer genereras en kod i fältet bredvid, som representerar den skapade färgtoningen, som blir bakgrunden i alla boxar med innehåll. Den kan t ex se ut så här: linear-gradient(58deg, rgba(208,208,208,1) 0%, rgba(64,64,64,1) 100%).
 • Text color
  Text color är en färgväljare där man kan välja färg på innehållet (texten) i rutorna på sidan.
 • Box opacity
  Ställer in rutornas genomskinlighet. 1 är helt opak och 0 är helt genomskinligt. 0.5 är 50% genomskinligt.
 • Box height
  Ställer in en fast höjd som alla innehållsboxar på sidan får. Normalt sett anpassar sig rutor med innehåll så att de blir så höga så att allt innehåll får plats, men ibland vill man anpassa höjden t ex för att få samma höjd på fler boxar bredvid varandra.
 • Corner radius
  Ställer in radien på boxarnas hörn i pixlar.
 • Shadow
  Ett tryck på Create öppnar upp "Shadow creator", som är ett verktyg för att skapa skuggor. Se Kontrollpanel -> Tools -> Shadow creator för mer info. När man använt Shadow creator genereras en kod i fältet bredvid, som representerar den genererade skuggan, som alla boxar med innehåll på sidan får. Den kan t ex se ut så här: 0px 0px 17px 12px #ffffff. Skuggan visas utanför om dessa boxar.
 • Top marginal desktop
  Den övre marginalens höjd innan innehållet i desktop-läge.
 • Top marginal mobile
  Den övre marginalens höjd innan innehållet i mobil-läge.
 • Animation
  Boxarna med innehåll kan animeras så att de glider in för att till slut hamna på sin plats. Här kontrollerar man om detta ska ske.
 • Animation speed
  Här kontrolleras hastigheten med vilken boxarna glider in till sin plats. Endast verksamt om Animation är på.
 • Animation distance
  Det är är avståndet mellan animationernas startpunkt och slutpunkt. Ju längre desto högre fart får animationen. Endast verksamt om Animation är på.
 • Animation interval
  Om det finns fler boxar (upp till 4 stycken) animeras de in till sin plats en i taget och det här är tiden mellan varje box. Endast verksamt om Animation är på.
 • Animation direction
  Här kan man bestämma från vilket håll boxarna animeras in på sidan, uppifrån, nedifrån, från vänster eller från höger. Endast verksamt om Animation är på.
🙂