Extra settings

Advanced extra settings

Fliken Extra settings visar en tabell med variabler som man själv kan definiera med variabelns namn till vänster (Setting) och dess värde (Value) till höger. Det är en likadan tabell som finns på webbplatsnivå och på mallnivå. Tryck på New setting för att lägga till en ny inställning och tryck på det röda krysset till höger för att ta bort en. Variabler som definieras på sid-nivå har högre prioritet än på webbplats-nivå eller på mall-nivå.

🙂