Content

Under fliken Content kan man styra en del av webbplatsens extra innehåll och även välja vilken editor som ska användas för att redigera sidornas innehåll.

Content

Logo image

När man trycker på Logo image öppnas "Logo picker", som används för att ladda upp och välja logotyp. Logo picker fungerar på liknande sätt som Page image picker och här kan man ladda upp flera olika för att sedan välja en av dem. Vid visningen skalas logotypen om för att passa in på skinnets plats, och ibland kan man få pröva sig fram för att det ska se bra ut. Om ingen logotyp laddas upp, eller väljs visas istället webbplatsens namn.

Logotypen för mobiltelefoner är lite speciell. Det kan det bara finnas en mobil-logotyp och den måste ha namnet "logo-sm.png". Den kan väljas för visning i alla lägen, men det är den enda som visas för mobiltelefoner, medan de andra kan väljas fritt.

Favicon

Favicon är är en liten bild, 16x16 pixlar i ico-format, som man kan se i webbläsarens titelrad samt i bokmärken. Tryck på "Favicon image" för att ladda upp en sådan. 

Extra head content

Texten man skriver i Extra head content är meta-innehåll som hamnar i alla webbsidors head-tagg. Ofta behöver man skriva något extra här när man använder sig av externa tilläggsscript. Googles javascript för sökmotoroptimering är ett sådant.

Extra body content

Extra body content fungerar på samma sätt som Extra head content, men lägger innehållet i slutet av html-koden innan body-taggen stängs.

Editor

Vid Editor kan man välja hur innehåll på sidor ska redigeras. Man kan välja mellan att redigera ren html eller med någon av editorna Tiny MCE eller CK Editor. Dessa redigerare är externa program som har sin egen funktionalitet och dokumentation. De har egna verktygsrader med välkända ikoner för att utföra olika saker med text och bilder. I WebMan är de anpassade för att de ska vara så enkla som möjligt, men ändå innehålla tillräckligt med funktioner.

Ibland vill man snabbt kunna växla mellan att skriva i någon editor och ändra direkt i htmlkoden. Man kan visserligen visa källkoden direkt inne i editorerna, men man kan även tillfälligt slå på/stänga av editorn genom att först välja Editorn "in help mode" här. Editorn visas då bara när man är i hjälp-läge. Gå ur hjälp-läget för att redigera ren html.

🙂