Settings

Settings visar en tabell med två kolumner: Setting och Value. Här kan man namnge och spara variabler med inställningar som inte definierats under någon annan flik. Det är ett lite mer avancerat sätt att trimma webbplatsen på detaljnivå. Det här sättet att spara variabler finns även för sidmallar och sidor och kallas då för Extra Settings. De värden som skrivs här för webbplatsen skrivs över av dessa om de har samma namn och ett annat värde.

Site settings 1

Variablerna i Settings kan variera i antal och ha godtyckliga namn och värden, men det finns några förinställda variabler. Om värdet är grått är det det förinställda. Man kan lägga till en ny inställning genom att trycka på knappen New setting och man kan ta bort genom att trycka på det röda krysset. Om variabeln har ett förinställt värde så återgår den till det.

Förinställda värden

De förinställda variablerna finns i en konfigurationsfil som kan ändras av webbdesignern.

 • show_submenu
  Bestämmer om sidomenyn ska visas eller inte.
 • days_to_remember_login
  Så många dagar man max kan vänta innan man blir utloggad automatiskt. (Förutsätter att man är med i någon grupp som tillåts komma ihåg inloggningen).
 • google_translate
  Om Googles översättnings-ikon som kan översätta hela webbplatsen ska visas i sidfoten.
 • max_login_tries
  Hur många gånger man får försöka logga in utan att lyckas innan man blir spärrad.
 • show_crumbs
  Om brödsmulor med navigationslänkar ska visas på sidorna
 • header background
  Färg eller toning som visas i huvudet på alla sidor
 • footer_background
  Färg eller toning som visas i sidfoten på alla sidor
 • mail_footer_image
  Sökväg och namn på den bild som visas i sidfoten på de mail som genereras automatiskt.

Inställningar på tre nivåer

Det finns tre nivåer på inställningarna:

 • Webbplatsen
  Inställningar under Sites gäller för alla sidor i webbplatsen om inget annat anges för sidmallar eller sidor.
 • Sidmallar
  Inställningar för en sidmall (Template) ändrar alla webbplatsens inställningar för alla sidor som har den mallen.
 • Sidor
  Om en sida (Page) slutligen också har samma inställning övertrumfar den både webbplatsens och sidmallens inställning.

Settings 2

Alla mallinställningar kan göras på webbplatsnivån och på enskilda sidor. En del av inställningarna på webbplatsnivån har ingen verkan på mall- eller sidnivå.

Exempel:
För att ändra hur många rader (poster) som ska visas på varje sida vid pagineringar finns det en variabel som heter default_pagesize. Ett värde på 20 ställs in i Site settings som då gör att det förinställda antalet poster per sida är 20 vid alla tillfällen där paginering används. I mallen Blog (Kontrollpanel -> Global ->Templates) ställs samma variabel in till värdet 5. Alla sidor som har den mallen får nu 5 poster per sida som det förinställda värdet. På en specifik sida ställs värdet till 10 (vid redigering av sidans egenskaper). Variabeln finns nu på alla tre nivåer samtidigt och beroende på mall och sida får variabeln olika värde.

🙂