Site

När man valt en webbplats att redigera genom att trycka på pennan i listan med webbplatser kan man se alla flikar med inställningar för den. Under fliken Site hittar man grundläggande data för webbplatsen.

Site

 • Domain
  Domain är den viktigaste inställningen, den är obligatorisk och markerad med rött. Utan rätt domännamn fungerar inte webbplatsen.
 • Site redirect
  Det här är en url-adress som man kan dirigera om besökarna till. Den använder http status-kod 301 (Moved Permanently).
 • Site name
  Webbplatsens namn, obligatoriskt. Detta namn dyker upp på olika ställen i webbplatsen bl a som avsändarnamn i mail som genereras från webbplatsen.
 • Legal name
  Ett annat valfritt namn som kan användas t ex för företagets namn.
 • Site email
  Det tredje obligatoriska fältet och är webbplatsens e-postadress, adressen dit all mail går om inget annat anges på andra platser. Den här adressen är viktig därför att den också är avsändaradressen för alla mail som genereras från webbplatsen. Därför måste det finnas ett riktigt e-postkonto på servern med den här adressen. Man kan alltså inte skriva vilken e-postadress som helst här.
 • Site phone, Site address, Site zip, Site city och Site country
  Dessa är datauppgifterna för webbplatsen. Om man fyller i dem visas de på platser som t ex i webbplatsens footer eller på en kontaktsida.
🙂