Stats

Fliken Stats visar lite statistik om webbplatsen, när den startades och när den senast uppdaterades. En enkel besöksräknare finns också, som räknar riktiga besök - sessioner, inte bara träffar. Man kan dessutom publicera/avpublicera hela webbplatsen. Den första webbplatsen kan dock inte avpubliceras.

Stats

Diagram

Två enkla, liggande stapeldiagram visar antal besök och gillamarkeringar och man kan växla vy genom att trycka på Visits eller Likes. Varje stapel representerar en sida och till höger om stapeln visas antal besök eller likes. Sidans namn visas i den färgade delen, i kursiv stil om den inte är publicerad, men om stapeln är för kort så att man inte kan se namnet kan man rulla över med musen för att se det (ej mobil).

🙂