Userfiles

Userfiles leder till mediebiblioteket El-finder, där filer kan laddas upp, redigeras och organiseras. El-Finder är en extern applikation som har sin egen dokumentation. I de flesta fall hanterar WebMan uppladdade filer automatiskt utan att använda detta mediebibliotek. Därför är mediebiblioteket förinställt till att bara omfatta filer som läggs in via en editor. Mediebiblioteket hanterar alltså inte Page images, Slide images, Gallery images, Audios, Files etc.

ElFinder

Det går att göra avancerade layouter inne i editorn med bilder och dokument enbart från mediebiblioteket, eller så behöver man inte använda det alls utan låta mallarna sköta det. Det är en fråga om arbetssätt. Fler möjligheter med mediebiblioteket - men enklare och snabbare utan. En kombination av båda sätt rekommenderas.

🙂