System

Fliken System innehåller information om systemet som webbdesignern och andra administratörer kan ha nytta av. Här kan man se en logg om det finns några fel i programmeringen, man kan se all information om serverns PHP-version och alla PHP-inställningars värden. Om man är administratör kan man också slå på och av debug mode. Debug visar variabler och inställningar tillsammans med all annan information som kan tänkas underlätta felsökning. Vidare kan man också ta bort alla sessioner och cookies som genererats av webbplatsen och då blir man automatiskt utloggad och får börja en ny session. Det kan vara användbart i vissa situationer för att underlätta bevakningen av hur systemet fungerar.

System

🙂