Cookies and sessions

När man programmerar så att en cookie sätts på besökarens dator kan en sökväg specificeras där cookiens värde ska gälla. Om en cookie ska gälla för hela domänen sätts sökvägen till webbplatsens root (skrivs som en slash, /). Om ingen sådan mapp specificeras gäller cookien bara i den mapp där filen som sätter cookien ligger.

Den här sidan visar en lista med aktuella cookies och sessioner som är satta för webbplatsen. Cookies för mappar visas inte här. Man kan välja att nollställa och radera alla cookies eller/och sessioner. Användaren loggas ut och börjar en ny session.

Cookies and sessions
🙂