Debug mode

Av säkerhetsskäl visas inte felmeddelanden på webbsidor. Om ett fel uppstår ser man ofta bara en blank sida, allt slutar att fungera utan ledtråd om varför. Detta hindrar att känslig information kan läcka ut till hackare eller illasinnade besökare. Men om man är administratör vill man gärna se dessa felmeddelanden för att kunna åtgärda felen. Då kan man slå på debug mode. Debug-ikonen i kontrollpanelen fungerar som en on/off-knapp. All fel- och debuginformation är dold för alla utom den inloggade administratören.

Vad innebär debug?

I debug mode kan en mängd olika variabler kontrolleras under drift. Om ett fel inträffar visas ett felmeddelande: vilket slags fel, hur och när det hände. När debug mode är på visas också en mängd extra information längst ner på sidan, under webbplatsens footer: konstanter och variablers värden, sessioner, cookies, server- och klientinställningar, webbläsarinformation mm. All debuginformation har en gul bakgrund så att man ska kunna se skillnad mellan den och själva innehållet på sidan.

Debug mode

🙂