Error log

Om det finns något programmeringsfel i systemets PHP-filer visas här en logg på när de inträffade och vad som orsakade dessa. Serverfel, systemfel eller andra loggar visas inte här, endast felprogrammeringar i PHP-koden.

Error log
🙂