PHP info

Här visas serverns PHP-version, installerade moduler mm. Det är en inbyggd PHP-funktion med mycket omfattande information om systemet. Det här är ofta den sida man som administratör kontrollerar allra först vid en ny installation för att se att servern fungerar som den ska.

PHP info

🙂