Encode detector

Den här sidan analyserar filer och visar vilken teckenkodning de använder. Först testas de första fyra tecknen (bytes) om det finns en sk BOM (Byte order mark). Sedan testas tecknen för att se om filerna är kodade i Unicode. Utifrån resultaten av dessa tester visas vilken kodning som filerna använder. Man kan navigera runt bland filerna med länkarna överst för att se teckenkodning på alla filer i systemet.

File encoding detector

Konstiga tecken

Dokumentation och automatisk identifiering av utf-8 när det inte finns någon BOM är inte vanligt förekommande och kan vara knepigt att upptäcka och förstå. Det här verktyget är användbart när man vill spåra felaktigt tolkade tecken, som t ex å ä och ö som ibland kan se konstiga ut.

🙂