Hash tool

En Hash är en envägs kryptering som kan användas t ex för att kontrollera om ett lösenord är rätt. I det här verktyget kan man skriva en text och skapa två olika typer av hash:er: MD5 och SHA1. Use salt använder en hemlig sträng som "salt" för att förvränga krypteringen ytterligare. Det finns inget sätt att återfå den krypterade strängen från en hash, men det går att jämföra en krypterad sträng genom att testa mot en annan krypterad sträng.

Hash tool
🙂