Hex encoder

Hex encoder är ett litet verktyg för att konvertera text till hexadecimal kod, och hexadecimal kod till text. Hexadecimal kod innehåller bara siffror och bokstäverna a till f och kan därför vara användbart t ex när man överför en text och inte vet vilken teckenkodning som ska användas.

Decimal to hexadecimal encoder
Hexadecimal to decimal encoder

🙂