Locales

Set locale visar en meny med alla språk- och landsspecifika koder som finns installerade på servern. När man väljer ett alternativ får man information om alla landsspecifika valuta- och sifferformat som gäller i den regionen av världen. Den svenska lokalen är sv_SE.

Locales
🙂