MCrypter

MCrypt är ett relativt gammalt och enkelt sätt att kryptera text. Det förutsätter att servern har MCrypter installerat för PHP. Man kan använda ett lösenord för att kryptera och lagra något som sedan kan avkrypteras med samma lösenord. MCrypter anses inte som en speciellt säker metod att kryptera information längre, men här är ändå ett litet verktyg för att kryptera och dekryptera med den metoden.

Mcrypter encrypt
Mcrypter decrypt
🙂