Open SSL Crypter

Open SSL är en säker metod för att kryptera känslig information, förutsatt att man väljer rätt cipher. Men med säkerhet följer också komplexitet. Open SSL är svårare att använda än t ex MCrypt. I menyn för cipher finns alla cipher som är installerade på den aktuella servern. För att kunna avkryptera något som krypterats med Open SSL måste detta cipher finnas tillgängligt, vidare behöver man även Key (nyckel), Initialization vector och med vissa cipher även en Tag. Här är ett verktyg för att kryptera/dekryptera med Open SSL.

Open SSL encrypt
Open SSL decrypt 

Läs mer på https://www.openssl.org/docs/man1.1.1/man1/enc.html

🙂