Shadow creator

Det här är ett verktyg för att skapa skuggor i olika färger och former. När man trycker på Shadow creator-ikonen öppnas ett nytt fönster där applikationen visas. Den utgår ifrån ingen skugga alls och visar initialt bara ett vitt område.

Shadow creator default

Skuggan man skapar i Shadow creator representeras av en kod som genereras av de val man gör. Om man drar i reglagen så kommer skuggan fram, samtidigt som den genererade koden visas: 3px 7px 11px 4px #000000. Denna kod kan kopieras och klistars in i stilmallen (CSS). Shadow creator är även integrerad i WebMans mallar utan att man behöver tänka på någon kod.

Shadow creator skugga
 • X
  Skuggans position i x-led.
 • Y
  Skuggans position i y-led.
 • Blur
  Grad av oskärpa.
 • Spread
  Hur stor skuggan ska vara.
 • Color
  Skuggans färg.
Shadow creator 3
 • Inset
  Skugga inne i rutan istället för utanför.
Shadow creator inset
🙂